Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Οχήματα Παλαιάς Τεχνολογίας

Ελαστικά για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990.

Toyo 350

Το TOYO 350 σχεδιάστηκε για τα μικρά και μεσαία Ευρωπαϊκά οχήματα και διαδέχεται το TOYO 330. Παρέχει ασφάλεια και εξοικονόμηση με νέα κομψή εμφάνιση πέλματος.

Προφίλ Ελαστικού: 65/70/80

Περισσότερα