Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Έχω την ευχαρίστηση να παρουσιάσω τη νέα Εταιρική Φιλοσοφία και την Αποστολή του ομίλου TOYO TIRES. "Δέσμευση στη δημιουργία Νέων Αξιών μέσω της Καινοτομίας στις Προηγμένες και Αποκλειστικές Τεχνολογίες". 

Το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δρούμε σήμερα, δεν πρόκειται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον.

Με σκοπό την επιβίωση και την ευημερία μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όντας ξεχωριστός Όμιλος που προσθέτει αξία στο βιομηχανικό τομέα, παρουσιάσαμε το Μάιο το Μακροπρόθεσμο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο «Όραμα '15». Ο Όμιλος TOYO TIRES θα εορτάσει την 70η επέτειό του το 2015 και το σχέδιο «Όραμα '15» θέτει τους στόχους του ομίλου για την περίοδο από σήμερα έως τότε. Ο πρωταρχικός μας χάρτης που θα μας οδηγήσει εκεί, θα είναι το «Μεσοπρόθεσμο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008», που είναι το νέο τριετές επιχειρησιακό μας σχέδιο.

Έχουμε, επίσης, επαναπροσδιορίσει τη μάρκα TOYO TIRES με το νέο μας παγκόσμιο εταιρικό ρητό: «ωθούμενοι για να αποδώσουμε» Αυτό αντανακλά τη συνεχή μας ώθηση να δημιουργούμε νέες, ξεχωριστές αξίες.

Για να δημιουργήσει νέες αξίες, ο Όμιλος TOYO TIRES θα χρειαστεί να επεκτείνει την παρουσία του παγκοσμίως. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο ο οργανισμός μας και όλοι οι εργαζόμενοί μας να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μια πραγματικά παγκόσμια νοοτροπία και πνεύμα.
Με αυτό το όραμα, έχουμε επιλέξει για το «Μεσοπρόθεσμο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008» το ακόλουθο σύνθημα: «Δημιουργώντας Νέες Αξίες μέσω της “Παγκόσμιας Ανάπτυξης”».

Πρέπει να περάσουμε μέσα από τους διάφορους οικονομικούς μετωπικούς ανέμους για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί στο «Μεσοπρόθεσμο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008». Μόλις το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να επιμείνουμε, συνεχίζοντας την πορεία μας προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο «Όραμα '15», ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νέες αξίες για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας.