Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

 

Τι είναι;


Οι εγκοπές σε μορφή πολλαπλών κυματισμών αποτελούνται από λεπτές, τροποποιημένες σχισμές στο μπλοκ ώμου του ελαστικού. Καθώς το ελαστικό φθείρεται, τα τοιχώματα μιας εγκοπής σε μορφή πολλαπλών κυματισμών συμπλέκονται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κίνηση του ώμου και να διατηρείται μεγαλύτερο μέρος του πέλματος του ελαστικού σε επαφή με το οδόστρωμα. Αυτό βελτιώνει την απόδοση σε υγρές και στεγνές συνθήκες οδήγησης και μειώνει την ανομοιόμορφη φθορά και το θόρυβο που προκαλεί αυτή. Οι εγκοπές πολλαπλών κυματισμών βοηθούν στη μεγαλύτερη διατήρηση του πέλματος του ελαστικού σε επαφή με το οδόστρωμα.

 

Οφέλη


Τα πλεονεκτήματα των εγκοπών σε μορφή πολλαπλών κυματισμών είναι:
• Βελτιωμένες επιδόσεις σε υγρές και στεγνές συνθήκες οδήγησης
Μειωμένη ανομοιόμορφη φθορά
Μειωμένος θόρυβος

 

Απεικόνιση μιας διατομής ελαστικού

Σημείωση: δεν εφαρμόζονται όλες οι τεχνολογίες σε όλα τα προϊόντα ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις χωριστές σελίδες των ελαστικών.