Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ


Ίσως να έχετε προσέξει τα μικρά βάρη που βρίσκονται τοποθετημένα στη ζάντα των ελαστικών σας. Αυτά τα βάρη βοηθούν στην αντιστάθμιση οποιασδήποτε ανισοκατανομής του βάρους των ελαστικών σε όλες τις ταχύτητες. Ένα ελαστικό που δεν είναι κατάλληλα ζυγοσταθμισμένο μπορεί, σε υψηλές ταχύτητες, να παράγει σοβαρούς κραδασμούς. Το ελαστικό και ο τροχός που παρουσιάζουν ανισοκατανομή βάρους προκαλούν, επίσης, ανομοιόμορφη φθορά του πέλματος.

Σημείωση: Ορισμένοι τροχοί από ακριβό κράμα ενδέχεται να πάθουν ζημιά με τη χρήση των συμβατικών βαρών από μολύβι και γι’ αυτό ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βάρη με επίχρισμα. Επικοινωνήστε με τον έμπορο ελαστικών Toyo Tires της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.