Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Νέα

Νέα επισήμανση ελαστικών της ΕΕ από τον Μάιο του 2021

9 Μαρτίου 2021

Το σήμα ελαστικών της ΕΕ είναι υποχρεωτικό στην Ευρώπη από το 2012. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους οδηγούς να αναγνωρίζουν τις σημαντικές ιδιότητες ενός ελαστικού με την πρώτη ματιά: παρέχει μια επισκόπηση της αντίστασης κύλισης, της πρόσφυσης στο υγρό οδόστρωμα και του εξωτερικού θορύβου κύλισης. Από την 1η Μαΐου 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισαγάγει ένα αναθεωρημένο σήμα: με πιο ακριβείς και απλουστευμένες πληροφορίες, το νέο σήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ενός ελαστικού. Σκοπός του νέου κανονισμού είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην οδική μετακίνηση, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ για ουδετερότητα στο κλίμα.

Παρακάτω είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές:

Η νέα επισήμανση μοιάζει οπτικά με το γνωστή σήμα ενέργειας της ΕΕ. Στο μέλλον, θα πρέπει να φέρουν το νέο σήμα όχι μόνο τα ελαστικά για τα επιβατικά αυτοκίνητα (C1) και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (C2), αλλά και τα ελαστικά για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (C3). Όπως το σήμα του 2012, το νέο σήμα παρέχει πληροφορίες για τις τρεις κατηγορίες αντίστασης κύλισης (κατανάλωση καυσίμου), πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (απόσταση πέδησης σε υγρούς δρόμους) και εξωτερικό θόρυβο κύλισης (ένταση).
Αναθεωρείται η κλίμακα της αντίστασης κύλισης και της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα: αντί για επτά κατηγορίες με τις ταξινομήσεις από A έως G, το νέο σήμα δείχνει τώρα μόνο τις πέντε κατηγορίες σήμανσης από Α έως Ε. Η κλιμάκωση των ανώτερων κατηγοριών από Α έως Γ παραμένει αμετάβλητη. Εφαρμόζεται πλέον, η προηγουμένως μη ανατεθείσα κλάση D η οποία συμπληρώνεται και με την προηγούμενη κατηγορία Ε. Οι προηγούμενες κατηγορίες F και G σχηματίζουν τη νέα κατηγορία Ε. Αυτές οι αλλαγές απλοποιούν τη λειτουργικότητα για τους καταναλωτές. 
Επίσης, έχει πλέον αλλάξει η απεικόνιση του εξωτερικού θορύβου κύλισης: τα ηχητικά κύματα στο παλιό σήμα αντικαθίστανται από τα γράμματα A, B και C. Προστέθηκαν δύο σύμβολα για το χιόνι (3PMSF) και τον πάγο για την αναγνώριση των ελαστικών με χειμερινή καταλληλότητα. Οι καταναλωτές μπορούν να κατεβάσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ελαστικών από την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων της ΕΕ (EPREL) μέσω ενός κωδικού QR. Στη βάση δεδομένων διατίθεται το Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος (PIS), όπου όλες οι λεπτομέρειες του σήματος των ελαστικών και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της παραγωγής του ελαστικού είναι διαθέσιμες. Πληροφορίες θα προστεθούν στη βάση δεδομένων από την Toyo Tire ή από άλλους κατασκευαστές ελαστικών.
.